Методичні рекомендації щодо роботи фінансової установи з веб-сторінкою Державного реєстру фінансових установРеєстр фінансових установ

Пошук в реєстрі фінансових установ

Реєстрація нової фінансової установи

Редагування зареєстрованої фінансової установи

Редагування реєстраційної картки фінансової установи

Контроль даних реєстраційної картки фінансової установи

Збереження даних реєстраційної картки фінансової установи

Відправка реєстраційної картки фінансової установи в Держфінпослуг

Друк паперових документів фінансової установи

Введення даних відокремлених підрозділів

Ведення форм звітності фінансових установ

Загальні принципи формування та обробки пакетів звітності фінансових установ

Звітність для ломбардів

Загальна інформація про ломбард (Додаток 1)

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (Додаток 2)

Звіт про діяльність ломбарду (Додаток 3)

Звітність для кредитних спілок

Загальна інформація про кредитну спілку

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток 2)

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

Звітні дані про залучені кошти юридичних осіб

Фінансова звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Звітність для недержавних пенсійних фондів

Титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (Додаток 1)

Загальні відомості про недержаний пенсійний фонд (Форма НПФ-1)

Звітні дані про активи недержаного пенсійного фонду (Форма НПФ-2)

Звітні дані про використання активів недержавного пенсійного фонду (Форма НПФ-3)

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду (Форма НПФ-4)

Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми (НПФ-5 та НПФ-6)

Звітні дані про учасників недержаного пенсійного фонду за віковою категорією (Форма НПФ-7)

Звітні дані щодо діяльності компаній управління активами (Форма НПФ-8)

Фінансова звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Звітність для адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Звітність для страхових компаній

Загальні відомості

Реквізити

Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика

Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя

Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя

Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування

Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування

Розділ 5. Пояснення щодо операцій перестрахування

Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика

Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування

Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика

Філії

Декларація 1

Фінансова звітністьВхід в систему реалізовано з сайту Держфінпослуг. Користувачу надаються наступні режими: Активної за замовчанням є сторінка пошуку в реєстрі фінансових установ. Користувачу надається наступний перелік параметрів для здійснення пошуку (Мал. 1):

Мал. 1. Умови фільтрації реєстру фінансових установ Для здійснення пошуку користувач повинен ввести значення параметрів для фільтрації та натиснути кнопку “Пошук”. Для очищення параметрів фільтрації призначено кнопку “Очистити умови фільтру”. Результат пошуку - перелік фінансових установ Реєстру фінансових установ, які задовольняють умові фільтрації. Користувачу надається інформація про фінансові установи, що задовольняють умові пошуку, по таких реквізитах (Мал. 1): Користувачу надається можливість реєстрації нової фінансової установи та продовження реєстрації установи, дані якої ще не введено повністю – кнопка “Реєстрація нової фінансової установи” (Мал. 1).

Для первинного вводу фінансової установи користувач повинен ввести ( Мал. 2 – секція “Нова реєстрація установи”): Увага: обов’язково необхідно запам’ятати код ЄДРПОУ установи та пароль користувача цього входу для можливості в подальшому виконати редагування даної фінансової установи до моменту її відправки для реєстрації в Державному реєстрі фінансових установ.

Мал. 2. Реєстрація нової фінансової установи Для продовження реєстрації установи (якщо первинно не заповнено всі необхідні дані або необхідно внести редагування до реєстраційної картки нової фінансової установи, яка ще не зареєстрована в РФУ) користувач повинен ввести (Мал. 2 - секція “Продовження реєстрації установи”): Якщо з даним кодом ЄДРПОУ вже зареєстровано в РФУ фінансову установу АБО інший користувач вже почав вводити первинні дані фінансової установи, користувачу буде відмовлено в реєстрації даних – основним принципом в РФУ визначено унікальність фінансової установи за ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ. Після реєстрації фінансової установи в РФУ, в фінансовому установу із Держфінпослуг надається повідомлення про логіни та паролі користувачів, за якими буде виконуватися внесення подальших змін реєстраційних даних фінансової установи та формування звітності фінансової установи. Для редагування даних ФУ, яка зареєстрована в РФУ, необхідно вибрати режим “Редагування зареєстрованої фінансової установи” (Мал. 2). Після цього необхідно ввести логін та пароль користувача, призначений для внесення змін в реєстраційні дані фінансової установи (Мал. 3).

Мал. 3. Вхід в Систему для внесення змін реєстраційних даних фінансової установи

Після цього користувачу надається перелік реєстраційних карток фінансової установи (Мал. 4), інформація щодо дати останньої модифікації останньої реєстраційної картки та статусу цієї реєстраційної картки.

Користувачу надається можливість редагувати картку (ссилка “Редагувати”) - якщо статус картки дозволяє редагування (“Редагується” або “На доопрацювання). Якщо реєстраційна картка відправлена із Держфінпослуг на доопрацювання реєстрацію, то в колонці «Повідомлення журналу» надається причина відправки реєстраційної картки фінансової установи на доопрацювання (Мал. 4). Для створення нової картки фінансової установи за умови того, що всі попередні реєстраційні картки зареєстровано в Держфінпослуг, призначено кнопку «Створити».

Мал. 4. Перелік реєстраційних карток фінансової установи При реєстрації нової фінансової установи (кнопка “Створити”) та при редагуванні реєстраційної картки зареєстрованої фінансової установи (спилка “Редагувати”) користувачу для редагування реєстраційна картка фінансової установи. Дані реєстраційної картки фінансової установи розподілено на такі сторінки:Мал. 5. Реєстраційна картка фінансової установи (реєстраційні дані)
Для вводу нової особи призначено кнопку “Додати”; для вилучення особи - кнопку “Вилучити”;

Мал. 6. Реєстраційна картка фінансової установи (місцезнаходження та контакти юридичної особи)
Для вводу нової послуги призначено кнопку “Додати”; для вилучення – кнопку “Видалити”.

Для вводу нової ліцензії призначено кнопку “Додати”; для вилучення – кнопку “Видалити”.

Користувачу WEB-інтерфейсу надається можливість редагування даних ліцензію тільки у випадку, коли в довіднику фінансових послуг призначено, що дані ліцензії по визначеній послузі виконуються фінансовою компанією – для тих послуг, ліцензії по яким видаються в інших органах. В протилежному випадку дані ліцензії вводяться співробітниками Держфінпослуг в десктоп-інтерфейсі.

Мал. 7. Реєстраційна картка фінансової установи (види фінансових послуг, ліцензії, правила для провадження фінансових послуг) Для контролю заповнення даних реєстраційної картки призначено кнопку «Контроль» (Мал. 5).

За наявності помилок при виконанні контролів, користувачу надається для перегляду протокол контролю (Мал. 8).Мал. 8. Протокол контролю реєстраційної картки фінансової установи Для збереження даних фінансових послуг та ліцензій призначена кнопка “Зберегти”. Для виходу без збереження та повернення на попередню сторінку – кнопка “Відміна”.

Якщо перейти з сторінки без кнопки “Збереження”, дані, які редагувалися, збережено не буде. Для відправки реєстраційної картки в Держфінпослуг призначено кнопку «Відправка реєстраційних карток» (Мал. 4).

Користувачу надається інтерфейс для визначення сутностей, які необхідно відправити в Держфінпослуг. В цей список включаються як реєстраційні картки фінансової установи, так і реєстраційні картки відокремлених підрозділів (за наявністю) (Мал. 9).Мал. 9. Інтерфейс відправки реєстраційних карток фінансової установи в Держфінпослуг Для друку паперових форм призначено кнопку «Друк» (Мал. 4).

Користувачу надаються кнопки (Мал. 10), в залежності від яких, здійснюється формування образу відповідного паперового документу для його перегляду та друку:Мал. 10. Інтерфейс друку документів Форма документу формується в залежності від кнопки, яку натискає користувач, та надається для перегляду. Для друку документу призначено пункт меню «Файл-Печать».

Для вводу (редагування) даних відокремлених підрозділів призначено кнопку «Підрозділи» (Мал. 4).

Після цього користувачу надається список підрозділів фінансової установи (Мал. 11).

Мал. 11. Список відокремлених підрозділів фінансової установи Для кожного відокремленого підрозділу реалізовано: Перегляду даних відокремленого підрозділу реалізовано у вигляді картки (Мал. 12) з полями:
Для ведення (редагування) даних структурної одиниці призначено окремий екранний інтерфейс (Мал. 13) з наступними полями:
Для повернення до екранної форми відокремленого підрозділу призначено кнопку «Назад (до картки підрозділу». Для видалення структурної одиниці призначено кнопку «Видалити». Для збереження змін структурної одиниці призначено кнопку «Зберегти» (Мал. 12).

Мал. 12. Екранна форма вводу (редагування) даних відокремленого підрозділуМал. 13. Екранная форма введеення (редагування) даних структурної одиниці Для збереження даних відокремленого підрозділу призначено кнопку «Зберегти» (Мал. 12). Для виходу без збереження внесених даних – кнопку «Відміна»ю Для контролю коректності заповнення даних – кнопку «Контроль». Друк та відправка даних відокремленого підрозділу виконуються по аналогії з друком та відправкою реєстраційних карток фінансової установи – наведено в п. та в п. Ведення звітності фінансової установи надається із пункту меню “Звітність ” на сторінці переліку реєстраційних карток фінансової установи (Мал. 10). УВАГА: В текстових полях забороняється використання подвійних лапок – дозволяється використовувати тільки одинарні лапки. Користувачу надається перелік існуючих пакетів звітності (Мал. 14). Для створення пакету призначено кнопку «Створити». Для редагування призначено ссилку «Редагувати». Для перегляду – ссилку «Переглянути».

Мал. 14. Список пакетів звітності При створенні нового пакету користувач повинен визначити обов’язкові дані пакету (Мал. 15):

Мал. 15. Створення пакету фінансової звітності Для створення нового пакету звітності після визначення обов’язкових параметрів пакету необхідно натиснути кнопку “ Створити”. Для редагування надаються пакети лише в статусі “Редагується” - ссилка “Редагувати”. Для редагування форм звітності пакету користувачу відображається повний перелік форм пакету звітності – наведено в документації на прикладі пакету звітності для ломбардів (Мал. 16).

Мал. 16. Перелік форм звітності для ломбарду Загальний алгоритм при введенні форм звітності в ВЕБ-інтерфейсі наступний:

Мал. 17. Приклад інтерфейсу перегляду та редагування підзвітів звіту фінансової установи (частини Розділу 6 для страхових компаній)

Мал. 18. Приклад списку звітів, в якому є звіт, що складається з набору підзвітів (Розділи 5 та 6)

Мал. 19. Інтерфейс редагування даних в секціях звіту

Мал. 20. Інтерфейс редагування звіту табличного вигляду

Мал. 21. Список звітів пакету звітності з можливістю імпорту даних При імпорті даних користувачу надається можливість:

Мал. 22. Імпорт звіту

Мал. 23. Визначення файлу для імпорту даних

Мал. 24. Список звітів пакету звітності з можливістю копіювання даних з іншого пакету звітності При копіюванні даних користувачу надається можливість вибрати пакет звіту, з якого необхідно копіювати дані, та натиснути ссилку «Копіювати з пакету» (Мал. 25). При цьому автоматично дані з вибраного пакету будуть скопійовано в пакет, визначений на Мал. 24.

Мал. 25. Визначення пакету, з якого необхідно копіювати дані звіту

Мал. 26. Перегляд протоколу контролів пакету звітності

Мал. 27. Журнал змін пакету звітності фінансової установи В склад пакету звітності входять такі форми: Особливістю формування та подачі звітності для ломбардів є обов’язковість заповнення всіх звітів для корегуючого пакету звітності. Додаток 1 надається у вигляді картки. Перелік реквізитів наведено на екранній формі Додатку 1 (Мал. 28). Загальний алгоритм заповнення звіту наведено в п..

Мал. 28. Пакет звітності ломбардів - Загальна інформація про ломбард (Додаток 1) Для вводу та редагуванню Додатку 2 призначено таблицю (Мал. 29). Загальний алгоритм заповнення звіту наведено в п..

Мал. 29. Пакет звітності ломбардів - Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (Додаток 2)

Для вводу та редагуванню Додатку 3 призначено таблицю (Мал. 30). Загальний алгоритм заповнення звіту наведено в п. .Мал. 30. Пакет звітності ломбардів - Звіт про діяльність ломбарду (Додаток 3) В склад пакету звітності кредитних спілок входять такі форми (Мал. 31Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден):

Мал. 31. Список звітів пакету звітності кредитної спілки Реалізовано режим завантаження звітів кредитної спілки із DBF-файлу структури, визначеної нормативними документами Держфінпослуг. Детально процедуру імпорту даних надано в п. . Для вводу та редагуванню Додатку 1 надано картку з даними, частково заповненими актуальними даними кредитної спілки (Мал. 32). Загальний алгоритм заповнення звіту наведено в п..

Мал. 32. Загальна інформація про кредитну спілку (Додаток 1) Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток 2) містить список підзвітів: Для вводу та редагуванню всіх підзвітів Додатку 2 призначено таблиці (Мал. 33 - Мал. 37). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 33. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток 2) - Перелік підзвітів

Мал. 34. Кредитна діяльність (підзвіт Додатку 2)

Мал. 35. Фінансові інвестиції (підзвіт Додатку 2)

Мал. 36. Рух кредитної спілки (підзвіт Додатку 2)

Мал. 37. Цільове фінансування та цільові надходження (підзвіт Додатку 2) Для вводу та редагуванню Додатку 3 призначено таблицю (Мал. 38). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 38. Загальні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток 3) Для вводу та редагуванню Додатку 4 призначено таблицю (Мал. 39). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 39. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток 4) Для вводу та редагуванню Додатку 6 призначено таблицю (Мал. 40). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 40. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6) Для вводу та редагуванню Додатку 7 призначено таблицю (Мал. 41). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 41. Звітні дані про залучені кошти юридичних осіб (додаток 7) Ведення фінансової звітності описано в п.4.14.4.8. В склад пакету звітності недержавних пенсійних фондів входять такі форми (Мал. 42):

Мал. 42. Перелік звітів пакету звітності недержавного пенсійного фонду Для вводу та редагуванню Додатку 1 (титульний аркуш) надано картку з даними, частково заповненими актуальними даними НПФ (Мал. 43). Загальний алгоритм заповнення звіту наведено в п..

Мал. 43. Титульний аркуш

Для вводу та редагуванню Додатку 2 (форма НПФ-1) надано картку з даними, частково заповненими актуальними даними НПФ та декількома секціями щодо введення багатозначних даних щодо інформації про пов’язаних осіб пенсійного фонду, суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення, інформації про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори та інформації про склад ради недержавного пенсійного фонду (Мал. 44). Загальний алгоритм заповнення звіту наведено в п..Мал. 44. Загальні відомості про недержаний пенсійний фонд (Форма НПФ-1 – Додаток 2) Для вводу та редагуванню НПФ-2 призначено таблицю (Мал. 45). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 45. НПФ-2 Для вводу та редагуванню НПФ-3 призначено таблицю (Мал. 46). Алгоритм редагування форми НПФ-3 аналогічний редагуванню форми НПФ-2 (п.).

Мал. 46. НПФ-3 Для вводу та редагуванню НПФ-4 призначено таблицю (Мал. 47). Алгоритм редагування форми НПФ-4 аналогічний редагуванню форми НПФ-2 (п.).

Мал. 47. НПФ-4 Форми НПФ-5 та НПФ-6 формуються для кожної з пенсійних схем НПФ. При створенні форми НПФ-5 (або НПФ-6) користувачу надається список пенсійних схем НПФ з можливістю доповнення схеми (кнопка «Додати»), видалення схеми (кнопка «Видалити), редагування схеми. Зміни схем зберігаються за допомогою кнопки «Зберегти». Для повернення до звітів пакету призначено кнопку «До пакету звітності».

При первинному збереженні активується ссилка «Редагувати» в стовбці НПФ5 (або НПФ6) відповідно до того, яку з форми (НПф-5 абл НПФ-6) користувач додає. Якщо доповнено декілька пенсійних схем, користувачу надається можливість редагування форм НПФ-5 (або НПФ-6) по всіх схемах. При створенні другої з форм НПФ-5 (або НПФ-6) у випадку, коли вже створено пенсійні схеми автоматично надається можливість редагування форми по всіх пенсійних схемах.

Інтерфейс редагування форм НПФ-5 та НПФ-6 надано на Мал. 49 та Мал. 50. Алгоритм редагування форм НПФ-5 та НПФ-6 аналогічний алгоритму редагування форми НПФ-2 (п.).

Мал. 48. Список пенсійних схем

Мал. 49. НПФ-5

Мал. 50. НПФ-6 Для вводу та редагуванню НПФ-4 призначено таблицю (Мал. 61). Алгоритм редагування форми НПФ-7 аналогічний редагуванню форми НПФ-2 (п.).

Мал. 51. НПФ-7 Форма НПФ8 містить дані по кожній КУА, які управляють активами НПФ. Для вводу КУА надається екранна форма (Мал. 52) з визначенням назви КУА, ПІБ та посади керівника. Для редагування даних призначено ссилку «Редагувати». Для видалення – ссилку «Видалити» по кожній КУА.

Мал. 52. НПФ8 – перелік КУА По кожній КУА надається можливість вводу (редагуваня) переліку підзвітів (Мал. 53):

Мал. 53. НПФ8 – перелік підзвітівЗагальний алгоритм заповнення підзвітів НПФ8 наведено в п.. Екранні форми підзвітів наведено на Мал. 54 - Мал. 58.

Мал. 54. НПФ8 – перелік інвестицій в цінні папери

Мал. 55. НПФ8 – перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

Мал. 56. НПФ8 – перелік інвестицій в банківські метали

Мал. 57. НПФ8 – дебіторська заборгованість

Мал. 58. НПФ8 – перелік інших інвестицій

Фінансова звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" включає такі форми:

Форми фінансової звітності заповнюються аналогічно заповненню форми НПФ-2 (п.). В склад пакету звітності адміністраторів недержавних пенсійних фондів входять такі форми: Екранна форма, призначена для введення Додатку 14 надана на Мал. 59. Алгоритм заповнення титульного аркушу та Додатку 14 аналогічний формуванню титульного аркушу для НПФ, що описано в п.4.14.4.1.

Мал. 59. Додаток 14 Екранна форма, призначена для введення Додатку 14 надана на Мал. 60. Алгоритм заповнення НПФ-11 аналогічний формуванню форми НПФ-1 для НПФ, що описано в п.4.14.4.2.

Мал. 60. НПФ-11 Ведення фінансової звітності описано в п.4.14.4.8. В склад пакету звітності страхових компаній входять такі форми (Мал. 61):

Мал. 61. Список звітів пакету звітності страхових компаній Заповнення звіту (Мал. 62) аналогічно заповненню звіту «Титульний аркуш» для НПФ, що наведено в п. .

Мал. 62. Загальні відомості для страхових компаній Заповнення звіт аналогічно заповненню звіту «Титульний аркуш» для НПФ, що наведено в п. (Мал. 63).

Мал. 63. Реквізити для страхових компаній Розділ 1 – табличний звіт з числовими даними. Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 64. Розділ 1 Розділ 2 – табличний звіт з числовими даними. Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п. (Мал. 65).

Мал. 65. Розділ 2 Розділ 3 складається з двох підзвітів (Мал. 66):

Мал. 66. Список складових Розділу 3 для страхових компаній Звіт про дати початку дій ліцензій (Мал. 67) надає можливість визначення дат початку дії по кожній з ліцензій – для цього призначено ручне введення дат або використання «календаря».

Мал. 67. Дати початку дії ліцензій страхової компанії Числові показники – табличний звіт з числовими даними. Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п.. Розділ 4 – табличний звіт з числовими даними, який розбито на чотири підзвіти (Мал. 68). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 68. Розділ 4 Розділ 4а – табличний звіт з числовими даними (Мал. 69). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 69. Розділ 4а Розділ 5 містить 4 підзвіти - Розділ 5т1, Розділ 5т2, Розділ 5т3, Розділ 5т4 (Мал. 70). Всі підрозділи мають схожу структуру - секцію з можливістю доповнення рядків. Алгоритм заповнення надано в п..

Мал. 70. Список підзвітів Розділу 5

Розділ 6 містить перелік таких підзвітів: Повернення з екранних форм кожного з підзвітів на список підзвітів Розділу 6 забезпечується за допомогою кнопки «До структури звіту» (Мал. 71). Алгоритм заповнення підзвітів Розділу 6 залежить від типу підзвіту та повністю відповідає загальним принципам ведення звітів, що описано в п. .

Мал. 71. Розділ 6 (частина 6.1)

Мал. 72. Розділ 6 (частина 6.2)

Мал. 73. Розділ 6 (частина 6.3.1.а)

Мал. 74. Розділ 6 (частина 6.3.1.б)

Мал. 75. Розділ 6 (частина 6.3.1.в)

Мал. 76. Розділ 6 (частина 6.3.2. 1)

Мал. 77. Розділ 6 (частина 6.3.2. 2)

Мал. 78. Розділ 6 (частина 6.3.2. 3)

Мал. 79. Розділ 6 (частина 6.3.2. 4)

Мал. 80. Розділ 6 (частина 6.3.3. 1)

Мал. 81. Розділ 6 (частина 6.3.3. 2)

Мал. 82. Розділ 6 (частина 6.3.3. 3)

Мал. 83. Розділ 6 (частина 6.3.3. 4)

Мал. 84. Розділ 6 (частина 6.3.3. 5)

Мал. 85. Розділ 6 (частина 6.3.3. 6)

Мал. 86. Розділ 6 (частина 6.3.3. 7)

Мал. 87. Розділ 6 (частина 6.3.3. 8)

Мал. 88. Розділ 6 (частина 6.3.3. 9)

Мал. 89. Розділ 6 (частина 6.3.3. 10)

Мал. 90. Розділ 6 (частина 6.3.3. 11) Розділ 6 резерви – табличний звіт з числовими даними (Мал. 91). Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п..

Мал. 91. Розділ 6 резерви Заповнення Розділу 7 (Мал. 92) аналогічно заповненню секцій звітних форм, які мають секції з багатозначними рядками даних. Алгоритм заповнення надано в п..

Мал. 92. Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика – табличний звіт з числовими даними. Загальний алгоритм заповнення підзвітів наведено в п. (Мал. 93).

Мал. 93. Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика Заповнення звіту «Філії» (Мал. 94) аналогічно заповненню секцій звітних форм, які мають секції з багатозначними рядками даних. Алгоритм заповнення надано в п..

Мал. 94. Філії. Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика Заповнення звіту «Декларація 1» (Мал. 95) аналогічно заповненню секцій звітних форм, які мають секції з багатозначними рядками даних. Алгоритм заповнення надано в п..

Мал. 95. Декларація 1

Ведення фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" описано в п.4.14.4.8.