Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ТОВ "ФК " МПС"
Код за ЄДРПОУ 40375721
Дата державної реєстрації юридичної особи 28.03.2016
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 0510100000
Поштовий індекс 21050 Область ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Район / Район населеного пункту (за наявності) ВІННИЦЯ, МІСТО Населений пункт ВІННИЦЯ
Вулиця СОБОРНА
Корпус (за наявності) - Будинок 36 Квартира, офіс (за наявності) -
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 067 Телефон (067) 3200938 Факс (за наявності) -
Електронна пошта office@fkmps.com.ua ВЕБ-сторінка (за наявності) www.fkmps.com.ua

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУтак
Надання фінансовою компанією факторингуні
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВтак
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУтак
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯтак
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУтак
Надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредитутак

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 30000000
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 30000000
Частка статутного капіталу, що належить державі, % 0 Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 0

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор ГОРЯЧКУН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
МІСЮРА НАТАЛЯ ДМИТРІВНА

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 20.09.2019 Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 5-фм
Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу КУЧЕР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Нацкомфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензіїНА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ
Орган, який видав ліцензіюНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії19.07.2017 Серія та номер виданої ліцензії 61
Дата початку дії ліцензії19.07.2017 Строк дії ліцензії - Дата закінчення дії ліцензії -
Назва посади особи, що підписала ліцензію ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НБУ
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована) Діюча ліцензія

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1Юридичні особи---
1.1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА"4037589421050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, 64 51
1.2МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ФОНД МУНІЦИПАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"3813540321050, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 5949
2Фізичні особи---
Усього: 22. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА"40375894ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ"і21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 3651
2МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ФОНД МУНІЦИПАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"40375721ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ"ф21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 3649


   _____________

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
- - - - - -


   _____________

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).