Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ФІНАНС"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ТОВ "ТЕХНО-ФІНАНС"
Код за ЄДРПОУ 39411656
Дата державної реєстрації юридичної особи 25.09.2014
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) так

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 5610100000
Поштовий індекс 33028 Область РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Район / Район населеного пункту (за наявності) РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН Населений пункт РІВНЕ
Вулиця Гетьмана Мазепи
Корпус (за наявності) - Будинок 12 Квартира, офіс (за наявності) -
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 0362 Телефон (0362) 40-00-12 Факс (за наявності) (0362) 40-00-12
Електронна пошта texnofinance@gmail.com ВЕБ-сторінка (за наявності) http://texnofinance.com/uk/

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУтак

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 3578000
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 3578000
Частка статутного капіталу, що належить державі, % 0 Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 0

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор Мартинюк Андрій Юрійович

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
Добродій Ірина Михайлівна

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 21.03.2015 Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 5-ФМ
Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу Чередніченко Оксана Валеріївна

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Нацкомфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії -
Орган, який видав ліцензію -
Дата видачі ліцензії - Серія та номер виданої ліцензії -
Дата початку дії ліцензії - Строк дії ліцензії - Дата закінчення дії ліцензії -
Назва посади особи, що підписала ліцензію -
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована) -

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1Юридичні особи---
1.1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХНОТЕК”3217114233016, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Будівельників, будинок 1-Д91
2Фізичні особи---
Усього: 12. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХНОТЕК”39411656ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХНО-ФІНАНС”ф33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 1291


   _____________

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХНОТЕК”Персональні даніЗагладкіна Ірина ВячеславівнаПерсональні дані33,33
2ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХНОТЕК”Персональні даніПоплавський Вадим ЕдуардовичПерсональні дані66,67


   _____________

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).