Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ПЕЙ"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ"
Код за ЄДРПОУ 40169405
Дата державної реєстрації юридичної особи 09.12.2015
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 1210136600
Поштовий індекс 49101 Область ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Район / Район населеного пункту (за наявності) ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН Населений пункт ДНІПРО
Вулиця БОРОДИНСЬКА
Корпус (за наявності) - Будинок 51 Квартира, офіс (за наявності) 13
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 096 Телефон (096) 2570102 Факс (за наявності) -
Електронна пошта buh.dpay@gmail.com ВЕБ-сторінка (за наявності) https://dpay.ua/

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
Надання послуг з переказу коштівтак

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 7101000
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 7101000
Частка статутного капіталу, що належить державі, % 0 Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 0

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор Фастов Олексій Олексійович

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
- - -- - -Товариство з обмеженою відповідальністю "МСФО" 42244190

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 21.07.2021 Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 28
Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу Чорна Олена Євгенівна

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Нацкомфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензіїпереказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Орган, який видав ліцензіюНаціональний банк України
Дата видачі ліцензії18.04.2016 Серія та номер виданої ліцензії 41
Дата початку дії ліцензії18.04.2016 Строк дії ліцензії - Дата закінчення дії ліцензії -
Назва посади особи, що підписала ліцензію Заступник Голови
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована) Діюча ліцензія

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1Юридичні особи---
1.1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ"4016935803045, м. Київ, вул. Новопирогівська, будинок 50100
2Фізичні особи---
Усього: 12. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ" 40169405ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ПЕЙ" ф49101,Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Бородинська, б.51, к. 13100


   _____________

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ" Персональні даніГОЛУБЄВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНАПерсональні дані99,9930


   _____________

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).