2. Інформація про юридичну особу
Таблиця 2


з/п
Вид інформації Інформація для заповнення
1 2 3
1 Повне найменування заявника (з установчих документів) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"
2 Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"
3 Тип надавача фінансових послуг Фінансова компанія
4 Код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ) 38548598
5 Дата державної реєстрації юридичної особи 13.02.2013
6 Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні

3. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи
Таблиця 3


з/п
Вид інформації Інформація для заповнення
1 2 3
1 Поштовий індекс 01133
2 Область КИЇВ
3 Район КИЇВ (МІСТО)
4 Населений пункт КИЇВ 133
5 Вулиця (для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан") Бульвар Лесі Українки
6 Корпус (за наявності) -
7 Будинок 26
8 Квартира, офіс (за наявності) 407
9 Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв’язку 0800
10 Телефон (0800) 200221
11 Факс (за наявності) -
12 Електронна пошта [email protected]
13 Вебсайт (вебсторінка) https://creditkasa.ua; https://creditkasa.com.ua; https://navse.ua; https://credos.com.ua; https://navse.in.ua

4. Інформація про види фінансових послуг та валютних операцій, що надає чи планує надавати юридична особа
Таблиця 4


з/п
Види фінансових послуг та валютних операцій
1 2
1НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

5. Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства України)
Таблиця 5


з/п
Вид інформації Інформація для заповнення
1 2 3
1 Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 16183410,82
2 Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 16183410,82
3 Частка статутного капіталу (складеного), що належить державі, % 0
4 Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 50

6. Відомості про керівника юридичної особи (заповнюється щодо одноосібного виконавчого органу або голови правління)
Таблиця 6


з/п
Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і найменування посади керівника
1 2
1 Директор Резуєв Євген Володимирович

7. Відомості про головного бухгалтера
Таблиця 7


з/п
Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) бухгалтера (штатного) Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку Повне найменування та код за ЄДРПОУ суб’єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського облік
1 2 3 4
1 Фещенко Світлана Миколаївна

8. Інформація про проведення фінансового моніторингу
Таблиця 8


з/п
Вид інформації Інформація для заповнення
1 2 3
1 Дата документа про призначення відповідального працівника 19.10.2022
2 Номер документа про призначення відповідального працівника 11-ФМ
3 Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) відповідального працівника Самойленко Андрій Костянтинович