Комплексна інформаційна система Національного банку України

 

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг

Код фін. послуги Назва фін. послуги Підстава анулювання Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Кінець дії Дата розпорядження про анулювання ліцензії Строк дії ліцензії Дата видачі дубліката ліцензії Серія та номер дубліката ліцензії Підстава для видачі дубліката ліцензії Дата переоформлення ліцензії Серія та номер переоформленої ліцензії Підстава для переоформлення ліцензії Дата тимчасового зупинення дії ліцензії Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії Дата поновлення дії ліцензії Підстава для поновлення дії ліцензії Номер розпорядження про анулювання ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію Дата набрання розпорядженням чинності Номер оскарження розпорядження у суді Дата оскарження розпорядження у суді Номер оскарження розпорядження в ДРС України Дата оскарження розпорядження в ДРС України
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) АВ № 584750 11.12.2007 21.07.2011 БЕЗСТРОКОВИЙ 21.07.2011 Н/В Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ); АВ № 584757 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ АВ № 584749 11.12.2007 21.07.2011 БЕЗСТРОКОВИЙ 21.07.2011 Н/В Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕ АВ № 584751 28.04.2007 21.07.2011 БЕЗСТРОКОВИЙ 21.07.2011 Н/В Ні
2.2 Обов`язковіі види страхування (інші) Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВ № 584748 28.04.2007 21.07.2011 БЕЗСТРОКОВИЙ 21.07.2011 Н/В Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АВ № 584758 10.11.2005 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АВ № 584742 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 584759 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АВ № 584754 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АВ № 584756 10.11.2005 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АВ № 584760 22.05.2008 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АВ № 584753 14.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ) АВ № 584744 28.04.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АВ № 584743 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ АВ № 584747 28.04.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 584752 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] АВ № 584746 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО); АВ № 584755 11.12.2007 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Ні
2.5 Добровільні види страхування Н/В АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ АВ № 584745 22.05.2008 23.02.2017 БЕЗСТРОКОВИЙ 23.02.2017 Н/В 366 Так
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - 22.12.2016 00:00:00 22.12.2016 безстроковий Н/В Ні Голова Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру - 22.12.2016 00:00:00 22.12.2016 безстроковий Н/В Ні Голова Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) - 22.12.2016 00:00:00 22.12.2016 безстроковий Н/В Ні Голова Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 22.12.2016 00:00:00 22.12.2016 безстроковий Н/В Ні Голова Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса - 22.12.2016 00:00:00 22.12.2016 безстроковий Н/В Ні Голова Нацкомфінпослуг
3.0 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ Н/В Діюча ліцензія страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування - 22.12.2016 00:00:00 22.12.2016 безстроковий Н/В Ні Голова Нацкомфінпослуг
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; ---------------- 16.03.2017 безстроковий Н/В Ні
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ -------- 23.02.2017 безстроковий Н/В Так ---------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ'Я) --------- 23.02.2017 безстрковий Н/В Так --------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) -------- 23.02.2017 безстроквий Н/В Так --------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ) -------- 23.02.2017 безстрковий Н/В Так --------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) -------- 23.02.2017 безстроковий Н/В Так --------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) --------- 23.02.2017 безстроковий Н/В Так --------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) ------- 23.02.2017 безстроковий Н/В Так -----
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ -------- 23.02.2017 безстроковий Н/В Так --------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ------- 23.02.2017 безстрковий Н/В Так -------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ -------- 23.02.2017 безстроковий Н/В Так -------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ ----------- 30.03.2017 безстроковий Н/В Так ----------
11.53 ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ Н/В Діюча ліцензія СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] -------- 30.03.2017 безстроковий Н/В Так ---------